Adaptació de la realitat virtual a l'aula per aprendre arquitectura (Eloy Biosca)

1. Objectius: Aprendre continguts d'història de l'arquitectura a través del disseny de construccions virtuals. Els alumnes aprenen a usar un software de realitat virtual que els permet construir en 3D uns edificis d'important valor històric i artístic especialment centrats en l'art medieval. L'alumne es converteix en un arquitecte que ha de construir esglésies en diferents estils: principalment romànic i gòtic, i pot utilitzar com a material de consulta una unitat didàctica amb abundants simulacions i jocs, explicada a continuació.

2. Presentació "inaugural" de la nova unitat didàctica "La construcció d'una església romànica" que aviat apareixerà a la XTEC. És el material introductori per als alumnes i també de consulta. Autors: Eloi Biosca i Eduard Barrobés. Professors de l'IES Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès. http://www.xtec.cat/~ebiosca/romanic/index.htm Està en català i en castellà i aviat també en anglès (el dia de la presentació ja hi serà en anglès també)

3. Breu explicació del software de realitat virtual. Els alumnes aprenen i utilitzen aquest software per fer les activitats didàctiques centrades en el disseny 3D dels edificis abans esmentats.

4. Visualització de les activitats realitzades pels alumnes.

5. Resultats de la meva experiència.

6. Visió general a nivell internacional dels resultats i dels reptes als que s'enfronta la realitat virtual com a tecnologia aplicada a l'aula.